Ittiba’

0
418

Orang-orang yang enggan mengikuti jalannya Rasulullah salallahu’alayhi wasallam dan kaum mukminin, setelah jelas bagi mereka mana yang haq dan bathil, kemudian memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi kaum mukminin, Allah ta’ala akan memasukkan mereka ke dalam neraka pada hari kiamat bersama musuh-musuh kaum mukminin.
(Tafsir al-Muntakhab)
Menurut Ibnu Qudamah rahimahullah, ayat ini adalah dalil dari Ijma’, salah satu pondasi dalam menaatkan hukum syar’i.
Semoga, Allah ta’ala tidak mencabut hidayah yang telah kita terima, dan mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin!

Baca Juga:  Tidak meremehkan nikmat Allah