Memaafkan

0
459

Demi menegakkan keadilan di muka bumi, hukuman bagi orang yang menzalimi sesamanya adalah kezaliman yang serupa. Barangsiapa yang memaafkan orang yang menzaliminya padahal ia mampu, kemudian memperbaiki hubungan antara dirinya dan seterunya atas nama kasih sayang, balasannya amat besar di sisi Allah ta’ala. tidak ada yang tahu betapa besarnya kecuali Dia. Sesungguhnya Allah ta’ala tidak mengkasihani orang-orang yang berbuat aniaya atas hak-hak orang lain hingga melampaui batas yang ditetapkan syariat.
(Q.S. asy-Syura: 40; Tafsir al-Muntakhab)
Inilah Undang-Undang dalam hidup seorang muslim. semoga Allah ta’ala meninggikan derajat kaum muslimin dengan syariat-Nya. Amin!

Baca Juga:  Tujuan hidup seorang muslim